O firmě

 

Firma byla založena dne 15.04.2003 s cílem zajistit práci zdravotně postiženým lidem. Dnes zaměstnává cca 70% zdravotně postižených pracovníků, kteří pracují z části v domácnosti, kde vyrábějí velké poštovní obálky a zčásti v sídle firmy,kde vyrábějí zdravotnické prostředky v součinnosti s ostatními zaměstnanci. Další činností firmy je obchodní činnost zaměřená rovněž na zdravotnické prostředky a výrobní činnost v oblasti zpevněných papírů. Již od svého vzniku je firma certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 13 485 ed. 2:2016 a pracuje pod dohledem notifikovaného orgánu EZÚ Praha č.1014.

Nelze opomenout rovněž neustálou činnost v oblasti vývoje nových výrobků, ktskladyerá je základním článkem rozvoje firmy. Firma se podílela na vývoji nové oxycelulozové mřížky, která se využívá ve špičkové chirurgii ve zdravotnictví, vyvinula a dále pracuje na různých modifikacích běžných zdravotnických prostředků, aby jejich účinnost při léčení byla co nejlepší. V oblasti bandážování vyvinula speciální obinadla pro bandážování při léčení lymfedémických poruch,nepřilnavá obinadla ze směsí VS a PES s lehkým polštářkem, pro rychlé bandáže při prvních pomocích, textilní trojcípý šátek,bandáž pro první pomoc při popáleninách.

Nejnovější vývoj zaměřila na oblast bandáží s uhlíkovou vrstvou, které pomáhají zejména při léčbách zánětlivých hnisavých ran, připravuje nové výrobky s použitím nejnovějších poznatků v této oblasti pro použití v chirurgii.

 
 
Politika kvality :
1. Společnost Invaz s.r.o. bude usilovat i v následujícím období o zachování a rozvoj výroby zdravotnických prostředků pro současné zákazníky. Zejména pro fimy Synthesie Pardubice, Bioster, Mertlin, Safe Guard a též s odběratelem výrobků z papíru postižených pracovníků se společností Lamax. Samozřejmě se bude snažit udržovat a rozvíjet spolupraci i s ostatními odběrateli a dále vyhledávat stále nové odběratele.
2. V rámci zaměstnávání zdravotně postižených zaměstnanců firma sleduje a bude pečlivě sledovat vývoj české legislativy. Společnost si chce i nadále udržet statut firmy, ktará zaměstanává 50 % zdravotně postižených.
3. Kvality výrobků - firma se bude snažit, aby byl každý proce od začátku vykonáván návazně na správnou výrobní praxi a právní požadavky. Základní dokument pro plnění kvality je příručka kvality a na ní navazující systém ISO. Systém ISO se bude nadále rozvíjet, zdokonalovat a doplňovat návazně na nové zákony a potřeby společnosti.
4. Návazně na zajištění kvality výrobků je nutné v rámci finančních možností firmy inovovat strojní zařízení, modernizovat výrobní prostory, používat kvalitní počítačovou techniku včetně kvalitního softwaru.
5. Společnost musí nadále prosazovat své výrobky v jiných zemích světa i mimo EU. Bude usilovat o získání vývozu do zemí východní Evropy jako je Rusko, Čína a další.
6. Dále vyhledávat nové výrobní programy, které by byly vhodné i pro zdravotně postižené zaměstnance. Snažit se udržet, rozvíjet a inovovat stávající výrobky.
7. Nadále rozvíjet a zkvalitňovat vztahy s majitelem pronajatých výrobních objektů.
 
Dne: 1.7.2021 

Získané certifikáty

© 2015 INVAZ s. r. o.
Stránky vytvořilo eStudio.cz | Webhosting & SEO: www.eStudio.cz