Hojení ran

Hojení ran je jednou ze tří Indikačních oblastí sterilního kompresu TECASORB.

.Sterilní obvazový kryt s purifikovaným aktivovaným uhlíkem - TECASORB - je určen pro:

 • léčbu širokého spektra obtížně zhojitelných ran a defektů pro všechny fáze hojení ran;
 • stavění povrchových krvácení;
 • detoxikaci tkání.

TECASORB napomáhá hojení ranNapomáhá vytvoření a umožňuje dlouhodobé udržení optimálního prostředí pro harmonický proces hojení ran.

Jednou ze tři hlavní indikační oblasti použití aktivovaného uhlíku v čisté mikrofilamentární formě je léčení obtížně zhojitelných ran a defektů, kde se uplatňuje zásada „mokrého hojení ran“ jako jedna z variant moderních postupů zahrnovaných pod tento pojem.

Poměrně novou oblastí využití aktivovaného uhlíku v terapii jsou aktivní sorpční obvazová krytí povrchových i hlubších ran a defektů. Jsou schopna vytvořit podmínky pro stabilizaci mikroklimatu umožňujícího harmonické hojení ran.

TECASORB jako zdravotnický prostředek na bázi aktivovaného uhlíku zajišťuje optimální podmínky pro harmonizované hojení ran, které by se jinak hojily jen obtížně.

Podstatným urychlením zástavy krvácení omezuje průnik, rozšíření a působení toxinů v organizmu. Jednou ze tří základních indikačních oblasti kromě hemostypse a detoxikace je hojení ran.

Pozitivní vlivy působení bioaktivní dvojvrstvy při zvládnutí patologických symptomů

Deodorace

Již v krátké době po aplikaci zdravotnického prostředku TECASORB dochází k dokonalé eliminaci zápachu.

Bakteriostáza

Při použití aktivního sorpčního krytí dochází k bakteriostatickému efektu v důsledku vytvoření a zároveň (po celou dobu hojení rány) udržení specifického mikroklimatu v ráně.

Analgezie

Analgetický efekt přichází v důsledku odsátí mediátorů zánětu a dalších látek dráždících volná nervová zakončení z prostoru rány. Paradoxně je v některých případech, zejména v úvodní fázi hojení rány, pozorována zvýšená bolestivost.

Hemostypse

Uplatňuje se zejména u čerstvých poranění krvácejících z kapilár a drobnějších cév. Dále u plošných poranění kožního krytu, při krvácení z peroperačně rozrušených srůstů nebo při operativě na parenchymatózních orgánech. Najde také upatnění po extrakcích zubů nebo jako první pomoc u střelných a bodných poranění v rámci aplikované komprese.

Detoxikace

Detoxikační efekt aktivního uhlíku je historicky prověřenou vlastností široce využívanou například při terapii alimentárních intoxikací. Ve specifickém případě hojení ran jde obecně o vychytávání toxinů pocházejících například z hmyzích bodnutí (žihadlo) i endotoxinů vznikajících v nekrotické tkáni.
Detoxikační efekt v případě speciální mikrofilamentární formy uhlíku nastupuje velice rychle a je masivní. To odpovídá extrémní měrné aktivní ploše. V případě dodržení podmínek mokrého hojení dochází až - v pravém slova smyslu - k transkutánnímu „odsátí“ například hmyzího toxinu i z hlubších vrstev kůže.

Stimulace hojení

Skutečnost, že TECASORB dlouhodobě nejen čistí ránu, ale doslova z ní vysává veškeré volné látky, je podstatou stimulace hojení ran. Nedostatek živin a nově vytvořený „volný prostor“ totiž vede k indukci neoangiogeneze, granulace a epitelizace. Jde o to, že aktivní krytí sice tělu nic nedodává, ale vytváří čistý prostor k uplatnění všech přirozených, tělu vlastních, mechanismů hojení. A to navíc harmonickým způsobem, protože brání vzniku nerovnováhy mezi jednotlivými mechanismy hojení.

VÝHODY

 • Ošetřování pomocí zdravotnických prostředků na bázi aktivovaného uhlíku  z rodiny TECASORB bylo testováno jak v klinických podmínkách, tak v provizorních podmínkách, v terénu, kde bylo jen velmi obtížně možné udržet základní hygienické podmínky.
 • Lidé žijící v podmínkách bez základních hygienických návyků užívají tyto prostředky v domácích podmínkách bez obtíží. Většině pacientů postačuje ke zvládnutí problematiky samoošetření jednoduchá instruktáž s demonstrací a základní poučení nepřesahující 5 minut.
 • Stabilizované rány v drtivé většině již nevyžadují žádné dodatečné čištění při převazech, s výjimkou ran, kde infekce doposud není zvládnuta celkově podávanými antibiotiky.
 • Výrobek je přátelský k životnímu prostředí a může být bezpečně likvidován v rámci běžného komunálního odpadu, uložen v zemi (pokud není silně infekční) nebo spálen.
 • Pro kvalitní zvládnutí práce se zdravotnickými prostředky z rodiny TECASORB nejsou zapotřebí žádné zvláštní ošetřovatelské schopnosti a dovednosti.
 • Ve fázi hojení ran dochází k redukci produkce exsudátu a je možno podstatně prodloužit intervaly převazů.
 • Aplikace TECASORB snižuje riziko sepse nebo druhotných komplikací v ráně.
 • Vzhledem k tomu, že se vývoj hojení ran brzy dostává pod kontrolu ošetřujícího, je možno pacienta po několika dnech propustit do domácího ošetření.
 • Včasným užitím TECASORB můžeme předejít amputacím nebo jiným chirurgickým zákrokům, jako je například implantace kožních štěpů apod.
 • Dostupnost - je vyráběn v České republice, je cenově dostupný a od 1. 10. 2008 je hrazený z prostředků všeobecného zdravotního pojištění do výše 132 Kč.

Zaujaly vás pozitivní účinky Tecasorbu při hojení ran?

Potřebujete se na něco zeptat, zjistit vííc informací? Kontaktujte nás! Zavolejte na 499 395 249,
napište na e-mail 

Položky označené * jsou povinné.

© 2015 INVAZ s. r. o.
Stránky vytvořilo eStudio.cz | Webhosting & SEO: www.eStudio.cz